- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน เมษายน ปี 2552 จำนวน 21 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
261
อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้มา 3 สัปดาห์แล้ว งานอนามัย กองพัฒนานักศึกษา(ห้องพยาบาล)
29/04/2552
ดำเนินการแล้ว
03/05/2552 15:50:39
260
ลิงค์คณะวิทยาการจัดการมีปัญหาอีกแล้ว ระบบเครือข่าย เข้าเว็บคณะวิทยาการจัดการจาก Popup menu ไม่ได้คะ เข้าโดยใช้ http://ms.psru.ac.th ก็ไม่ได้คะ เข้าได้จากลิงค์ http://pibul2.psru.ac.th/~foms/index.html ได้อย่างเดียว ขอให้แก้ไขด้วยคะ รู้สึกจะเป็นครั้งที่ 2 แล้วนะคะ อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
29/04/2552
ดำเนินการแล้ว
15/05/2552 11:24:30
259
ลงโปรแกรมแสกนไวรัสใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแสกนไวรัสที่มีอยู่ไม่สามารถแสกนไวรัสได้ ช่วยลงให้ใหม่ด้วยค่ะ และทำไมอินเตอร์เน็ตช้าค่ะ เป็นเพราะต่อหลายเครื่องหรือเปล่า งานคลัง อาคารเรียนรวม
29/04/2552
ดำเนินการแล้ว
18/05/2552 13:16:39
258
ต่อระบบโทรศัพท์ภายในตึกอาคารเรียนรวม ระบบโทรศัพท์ VOIP สำนักเพิ่งย้ายมาใหม่ค่ะ รบกวนช่วยจูนโทรศัพท์ภายในให้หน่อยค่ะ สำนักงานประกัน ชั้น 2 ติดห้องแผน
27/04/2552
ดำเนินการแล้ว
12/05/2552 09:36:35
257
Email PSRU งานธุรการ Email PSRU เข้ารหัสไม่ได้คะ อาคารพระปกเกล้า
26/04/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 16:37:26
256
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดคอมพิวเตอร์แล้วไม่ติด ต้องการใช้งานด่วน รบกวนมาดำเนินการให้ด้วยนะครับ กองบริหารงานบุคคล
24/04/2552
ดำเนินการแล้ว
01/05/2552 13:53:08
255
เครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใช้งานไม่ได้เนื่องจากติดไวรัสรบกวนตลอดเวลาและไม่สามารถทำงานได้เลยค่ะลองที่ใช้โปรแกรมฆ่าไวรัสแล้วแต่ไม่หายรบกวนหน่อยนะค่ะเนื่องจากเครื่องทำงานไม่ได้เลยค่ะ สำนักงานหอพัก
22/04/2552
ดำเนินการแล้ว
14/05/2552 13:10:23
254
เข้าเว็บภายนอกไม่ได้เลย งานธุรการ login ผ่านระบบ ipassport ได้ แต่เปิดเว็บอื่นๆไม่ได้เลยนอกจากเว็บในมหาวิทยาลัย แฟลตอาจารย์ (หลังใหม่) ส่วนทะเลแก้ว
08/04/2552
ดำเนินการแล้ว
14/05/2552 13:09:31
253
คอมพิวเตอร์เปิดติด แต่เข้าระบบปฏิบัติการไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดติด แต่เข้าระบบปฏิบัติการไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
08/04/2552
ดำเนินการแล้ว
11/04/2552 23:18:04
252
เปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถเปิดอินเตอร์เน็ตได้ และเครื่องติดไวรัสด้วย รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ อาคารการศึกษาพิเศษชั้น2
07/04/2552
ดำเนินการแล้ว
14/05/2552 13:08:12
251
ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เนตขัดข้อง ทำงานผ่านระบบที่ต้อง online ไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/04/2552
ดำเนินการแล้ว
29/04/2552 08:43:51
250
ดินเตอร์เน็ตเข้าเล่นไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ ใส่รหัสและพาสเวิร์ดแล้วก็ยังเข้าไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
04/04/2552
ดำเนินการแล้ว
05/04/2552 15:45:57
249
ดินเตอร์เน็ตเข้าเล่นไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ ใส่รหัสและพาสเวิร์ดแล้วก็ยังเข้าไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
04/04/2552
ดำเนินการแล้ว
05/04/2552 15:46:29
248
เครื่องติดไวรัส ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส ไม่สามารถใช้งานได้ ตัวไวรัสจะฟ้องอยู่ตลอดเวลา ห้องกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
03/04/2552
ดำเนินการแล้ว
07/04/2552 15:28:59
247
ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตที่หอพักได้ค่ะ ระบบเครือข่าย หอพักที่3ได้เปิดให้บริการสำหรับแขกพัก(โรงแรม) ชั้น1 แต่ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบไวเรสได้เลย จึงขอให้ทางศูนย์ช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ หอพักที่3
03/04/2552
ดำเนินการแล้ว
05/04/2552 15:16:39
246
internet ใช้การไม่ได้ งานบริการ สัญญาณ internet ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา ใช้การไม่ได้ รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
03/04/2552
ดำเนินการแล้ว
05/04/2552 15:19:37
245
เครื่องปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องที่สำนักงานหอพักไม่สามารถปริ้นงานได้เลยสักเครื่องค่ะแล้วตอนนี้ต้องการใช้ปริ้นมากค่ะเนื่องจากตัดGFแล้วไม่สามารถปริ้นได้และลองแก้ไขเบื้องต้นแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถปริ้นงานได้ค่ะรบกวนหน่อยนะค่ะ สำนักงานหอพัก
02/04/2552
ดำเนินการแล้ว
05/04/2552 15:21:26
244
wi-fi ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งาน wi-fi ได้ หา ISDN ไม่เจอ สำนักวิทยบริการฯ
02/04/2552
ดำเนินการแล้ว
29/04/2552 08:44:03
243
เปิดแฮนดี้ไดร์ไม่ได้ งานธุรการ เปิดแฮนดี้ได้ร์ไม่ค่อยได้ งานตรวจสอบภายใน
02/04/2552
ดำเนินการแล้ว
24/04/2552 09:41:25
242
ไวรัสเยอะมากคะ และเปิดแฮนดี้ไดร์ไม่ค่อยได้ งานธุรการ เปิดแฮนด์ดี้ไดร์ไม่ค่อยได้แต่เอาไปเปิดเครื่องอื่นได้และขอให้ลงโปรแกรมสแกนด์ไวรัสให้หน่อยนะคะ สำนักงาน
02/04/2552
ดำเนินการแล้ว
24/04/2552 09:40:59
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th