- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มีนาคม ปี 2558 จำนวน 12 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1848
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ โทรออกไม่ได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
31/03/2558
ดำเนินการแล้ว
02/04/2558 08:38:43
1847
ไม่สามารถแปลงไฟล์ PDF ได้ เว็บไซต์ ไม่สามารถแปลงไฟล์ข่าวสารศรีพิบูลฯ เป็น PDF เพื่อขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/03/2558
ดำเนินการแล้ว
01/04/2558 09:46:33
1846
ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ งานธุรการ ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานด้านต่างๆได้เนื่องจากเครื่องมีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดยอดรายจ่ายประจำปี 2558 ทุกวัน สำนักงานหอพัก
17/03/2558
ดำเนินการแล้ว
23/03/2558 15:03:28
1845
ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ งานธุรการ ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานด้านต่างๆได้เนื่องจากเครื่องมีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดยอดรายจ่ายประจำปี 2558 ทุกวัน สำนักงานหอพัก
17/03/2558
ดำเนินการแล้ว
23/03/2558 15:03:50
1844
ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานด้านต่างๆได้เนื่องจากเครื่องมีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดยอดรายจ่ายประจำปี 2558 ทุกวัน สำนักงานหอพัก
17/03/2558
ดำเนินการแล้ว
23/03/2558 15:03:37
1843
วินโดว์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการลงวินโดว์ค่ะ ธุรการ กองกลาง
17/03/2558
ดำเนินการแล้ว
07/04/2558 13:24:17
1842
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพัก
16/03/2558
ดำเนินการแล้ว
16/03/2558 10:34:41
1841
คอมฯไม่สามารถใช้งานได้ งานบริการ คอมฯไม่สามารถใช้งานได้่ งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
16/03/2558
ดำเนินการแล้ว
30/03/2558 09:19:44
1840
สายอินเทอร์เน็ตแฟลตอาจารย์ชั้น 3 ห้องสอง (สีเขียว) ชำรุด งานธุรการ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้เนื่องจากสายชำรุด แฟลตอาจารย์ประตู 2
15/03/2558
ดำเนินการแล้ว
18/03/2558 09:16:25
1839
อินเตอร์เน็ตแฟลตอาจารย์ประตู2 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายอินเตอร์เน็ตถูกตัดขาด แฟลตอาจารย์ประตู 2
15/03/2558
ดำเนินการแล้ว
15/03/2558 15:02:27
1838
โทรศัพท์ภานในไม่สามารถโทรออกเบอร์ข้างนอกได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องด้วยสาขาคอมพิวเตอร์ ต้องมีการติดต่องานภายนอกมหาวิทยาลัย ระบบสามารถโทรเบอร์ภายในได้ แต่ไม่สามารถโทรเบอร์ภายนอกได้ เช่นเบอร์มือถือ ระบบจะตัดสายทันที หรือเสียงยาวๆ เหมือนสายไม่ว่าง ตึกศูนย์ภาษาชั้น 4 ทั้งชั้น
10/03/2558
ดำเนินการแล้ว
11/03/2558 08:54:31
1837
อินเตอร์เน็ต เล่นไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ต ช้า/เล่นไม่ได้ ไม่สามารถโหลดเอกสารได้เลย กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
06/03/2558
ดำเนินการแล้ว
12/03/2558 13:57:37
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th