- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มีนาคม ปี 2555 จำนวน 30 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1208
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสลงโปรแกรใหม่ (เครื่องสุธาสินี) กองบริการการศึกษา
30/03/2555
ดำเนินการแล้ว
02/04/2555 10:32:15
1207
ลงโปรแกรม งานธุรการ ต้องการโปรแกรมAdobe InDesign, Illustrator งานประชาสัมพันธ์
27/03/2555
ดำเนินการแล้ว
03/04/2555 09:28:07
1206
ไม่สามารถใช้งานเว็บ hotmail ได้ เว็บไซต์ ไม่สามารถเข้าใช้งาน hotmail ได้ งานเลขา ฯ
26/03/2555
ดำเนินการแล้ว
17/04/2555 15:13:17
1205
internet งานธุรการ ห้องพักอาจารย์_เล่นInternet ไม่ได้ครับ_(แฟตอาจารย์) แฟตอาจารย์
24/03/2555
ดำเนินการแล้ว
17/04/2555 15:13:50
1204
internet ระบบเครือข่าย ห้องพักอาจารย์_เล่นInternet ไม่ได้ครับ_(แฟตอาจารย์) แฟตอาจารย์
24/03/2555
ดำเนินการแล้ว
18/04/2555 15:12:56
1203
เครื่องท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัสไม่สามารถใช้อินเตอรเน็ตได้ กองพัฒนานักศึกษา
23/03/2555
ดำเนินการแล้ว
23/03/2555 17:07:41
1202
สายภายในใช้ไม่ได้หลายหมายเลข/เพิ่มหมายเลข ระบบโทรศัพท์ VOIP สายภายในใช้ไม่ได้หลายหมายเลข/และเพิ่มหมายเลขภายในห้องผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
22/03/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 15:47:07
1201
โทรศัพท์สายในขัดข้อง ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 9244 ของสำนักงานประกันฯ สามารถโทรออกได้อย่างเดียว โทรเข้าไม่ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ สนง.ประกัน
22/03/2555
ดำเนินการแล้ว
22/03/2555 11:19:39
1200
program excel ช้า งานธุรการ ใช้ program excel ทำงานการโหลดช้า งานบุคคล2 กองบริหารงานบุคคล
21/03/2555
ดำเนินการแล้ว
22/03/2555 22:00:10
1199
ลงโปรแกรม SPSS 11 เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความกรุณาช่วยลงโปรแกรม SPSS 11 ให้ด้วยค่ะ ( 2 เครื่อง คือ เครื่อง หน.ปชส. และ เครื่องที่เคาน์เตอร์) ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
21/03/2555
ดำเนินการแล้ว
22/03/2555 21:59:52
1198
ลงวินโดว์ใหม่ งานธุรการ ขอความกรุณาลงวินโดว์ให้ใหม่หน่อยค่ะ ธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
21/03/2555
ดำเนินการแล้ว
22/03/2555 21:59:14
1197
โปรแกรมต่างๆ เริ่มใช้งานขัดข้อง งานธุรการ ลงโปรแกรมใหม่ที่ Drive C เท่านั้น (เพิ่มเติมโปรแกรม : Adobe) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สนอ.
19/03/2555
ดำเนินการแล้ว
22/03/2555 21:56:56
1196
wifi ใช้งานไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย wifi ใช้งานไม่ได้ครับ connect ไม่ค่อยได้ พอ connect ได้ก็เล่นไม่ได้ สวจ. อาคารศรีพิบูล
16/03/2555
ดำเนินการแล้ว
18/04/2555 15:11:31
1195
คอมช้า งานธุรการ เปิดงานและเข้าเน็ตช้า ห้องคูปองอาคารสระว่ายน้ำ
15/03/2555
ดำเนินการแล้ว
22/03/2555 21:58:48
1194
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
12/03/2555
ดำเนินการแล้ว
14/03/2555 14:45:07
1193
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ณ ห้องสำนักงานองค์การนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงาน และสลับเบอร์โทรศัพท์ห้องกิจกรรมและงานแนะแนว ห้องกิจกรรมนักศึกษา
12/03/2555
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 08:54:00
1192
เวบไซด์กองพัฒนานักศึกษาเข้าไม่ได้ เว็บไซต์ เปิดดูเวบไซด์กองพัฒนานักศึกษาไม่ได้ ที่ http://saf.psru.ac.th/ งานกิจกรรม
12/03/2555
ดำเนินการแล้ว
14/03/2555 14:46:06
1191
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ห้องงานทุนการศึกษา โทรศัพท์สัญญาณปลายสายมีเสียงเบามาก ทำให้การสื่อสารไม่สะดวก ไม่ชัดเจน รบกวนช่วยแก้ไขด้วยค่ะ ห้องงานทุนการศึกษา
12/03/2555
ดำเนินการแล้ว
18/05/2555 08:36:28
1190
เชื่อมต่อrenewหนังสือห้องสมุดไม่ได้ค่ะ งานธุรการ อาจารย์จะใช้บริการ renew หนังสือห้องสมุดต่อ ซึ่งครบกำหนดส่งคืนวันนี้ (11 มี.ค.55) แต่อาจารย์ใช้เครื่องคอมที่บ้านค่ะ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อ web ห้องสมุดได้ค่ะ กรุณาแก้ไขให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ นอกมหาวิทยาลัย
11/03/2555
ดำเนินการแล้ว
19/03/2555 09:14:33
1189
โทรศัพท์สายในเสีย งานธุรการ โทรศัพท์สายใน ใช้ไม่ได้ หน่วยงานภายในติดต่อไม่ได้ เครื่องสายในโทรออกข้างนอกได้ เเต่โทรเข้าสายในไม่ได้ สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
10/03/2555
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 08:51:21
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th