- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มีนาคม ปี 2553 จำนวน 24 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
561
ลำโพงในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ดัง งานธุรการ ลำโพงในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ดัง งานกิจกรรม
31/03/2553
ดำเนินการแล้ว
31/03/2553 13:57:50
560
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ฉ.402 ติดไวรัส ปิด-เปิดอัตโนมัติ และไม่มีตัว scanvirus ไม่สามารถทำการสอนได้ อ.อรกซ กิจพิรุฬ์ ฝากแจ้งมาคะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ฉ402
30/03/2553
ดำเนินการแล้ว
31/03/2553 13:57:03
559
wifi psru ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาน wifi psru ไม่สามารถเชื่อมต่อเน็ตได้ ปัญหาน่าจะมาจากอุปกรณ์มีปัญหา (หน้าห้องสำนักงานคณบดี ศว104) ศูนย์วิทยาศาสตร์
30/03/2553
ดำเนินการแล้ว
08/05/2553 15:02:57
558
คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง งานธุรการ เปิดเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วไม่มีเสียง กองบริการการศึกษา (น้องตาล)
29/03/2553
ดำเนินการแล้ว
29/03/2553 16:25:03
557
โทรศัพทร์มีเสียงซ่ารบกวนไม่ได้ยินเสียงพูด ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพทร์มีเสียงซ่ารบกวนไม่ได้ยินเสียงพูด เบอร์ 1000 อาคาร 2 สนง. คณะครุศาสตร์ ชั้น 2
28/03/2553
ดำเนินการแล้ว
26/04/2553 08:58:37
556
ลงไดร์เวอร์ เครื่องแสกนให้หน่อยครับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงไดร์เวอร์เครื่องแสกนเนอร์รุ่น HP Scanjet 8270 ให้หน่อยครับผม กองบริการการศึกษา
27/03/2553
ดำเนินการแล้ว
27/03/2553 15:44:27
555
เปิด IPTV บน Firefox งานธุรการ เปิด IPTV บน Firefox กองบริการการศึกษา
27/03/2553
ดำเนินการแล้ว
27/03/2553 15:46:08
554
c เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิด IPTV บน Firefox กองบริการการศึกษา
27/03/2553
ดำเนินการแล้ว
27/03/2553 15:45:22
553
ไม่สามารถใช้งาน internet ที่แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งาน internet ที่แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้วได้ ขึ้น limited or no activity ตลอดค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
26/03/2553
ดำเนินการแล้ว
31/03/2553 10:47:18
552
internet ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ internet ใช้งานไม่ได้ บ้านพักทะเลแก้ว บ้านพัก
26/03/2553
ดำเนินการแล้ว
31/03/2553 10:45:57
551
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรภายในใช้งานไม่ได้ทั้งสองเบอร์เลยค่ะ 1300และ1301 เพิ่งเป็นวันนี้ค่ะ อาคารการศึกษาพิเศษ
25/03/2553
ดำเนินการแล้ว
30/03/2553 09:30:43
550
ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัส งานเลขานุการผู้บริหาร
19/03/2553
ดำเนินการแล้ว
23/03/2553 10:51:30
549
ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากได้ประสานกับพี่พิสุทธิ์ไว้ และได้นำตัวสแกนไวรัสตัวเก่าออกแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัสตัวใหม่ให้กับ งลข. ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
17/03/2553
ดำเนินการแล้ว
18/03/2553 10:17:51
548
ไม่สามารถให้งานMicrosoft Office ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัดgfแล้ว เวลาปริ้นข้อมูลเป็นเอกสาร word ไม่ประมวลผลข้อมูลได้ สำนักงานหอพักนักศึกษา
17/03/2553
ดำเนินการแล้ว
18/03/2553 09:02:15
547
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
16/03/2553
ดำเนินการแล้ว
16/03/2553 09:57:55
546
ไม่สามารถเข้าระบบ psruloan system งานธุรการ ระบบ psruloan system ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้เนื่องจากนักศึกษารหัส 49-52 ต้องเข้าระบบนี้เพื่อพิมพ์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ส่งงานทุน (รอบที่ 2) กำหนดส่งถึง 15 มี.ค. 53 เป็นวันสุดท้ายค่ะ งานทุน กองพัฒนานักศึกษา
15/03/2553
ดำเนินการแล้ว
16/03/2553 09:56:12
545
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่ไม่สามารถใช้งานได้ (บ้านพักทะเลแก้ว) บ้านพักทะเลแก้ว
11/03/2553
ดำเนินการแล้ว
18/03/2553 15:22:43
544
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกโปรแกรมมันฟ้องให้ใส่ ไลน์เซ้น...ทุกโปรแกรม กองบริการการศึกษา
10/03/2553
ดำเนินการแล้ว
11/03/2553 09:13:59
543
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้อง ป104 ใช้งานไม่ได้คะ กรุณาแก้ไขด้วยคะ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้า
10/03/2553
ดำเนินการแล้ว
30/03/2553 14:05:11
542
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ใช้ได้แต่วงภายใน ภายนอกวิ่งออกไม่ได้ครับ คทก
08/03/2553
ดำเนินการแล้ว
08/03/2553 14:53:49
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th