- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557 จำนวน 7 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1673
ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ว.207 อาคารเวียงแก้ว โรงแรมเวียงแก้ว ชั้น 2
26/02/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 08:47:19
1672
เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์คล้ายโดนไวรัส มีอาการไฟล์ที่เป็น Microsoft office ทั้งหมดเปิดใช้งานไม่ได้ มีอาการไฟล์ค้าง ไฟล์งานต่างๆ ฟ้องเปิดไม่ได้ สั่งปริ้นท์งานไม่ได้ เครื่องโหลดช้า/อืด แต่ใช้งานสัญญาณอินเตอร์เนตได้ปกติ กองนโยบายและแผน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
24/02/2557
ดำเนินการแล้ว
28/03/2557 11:08:42
1671
รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ ระบบเครือข่าย วันที่ 24 ก.พ. 57 จะมีประชุมนักศึกษากยศ.ชั้นปีสุดท้าย ที่ หอประชุมศรีวชิรโชติ รบกวนช่วยตรวจสอบสัญญาณ wifi ให้ด้วยค่ะ หอประชุมศรีวชิรโชติ
21/02/2557
ดำเนินการแล้ว
24/02/2557 14:58:47
1670
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในโทรออกไม่ได้ เป็นระยะเวลา 5 วันคะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
20/02/2557
ดำเนินการแล้ว
14/03/2557 08:54:50
1669
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP 1.เบอร์ สายนอก 055-267087 ไม่มีสัญญาณ โทรออก และเข้าไม่ได้ 2.สายในทุกเบอร์ใน อาคาร ม. ใช้การไม่ได้ ทั้งโทรออก + เข้า อาคารมหาวชิราลงกรณ
15/02/2557
ดำเนินการแล้ว
20/02/2557 14:16:34
1668
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ระบบเครือข่าย ที่แฟลตเก่า (แฟลตอาจารย์) ทะเลแก้ว ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ไม่ค่อยเสถียร บางครั้งใช้งานได้ปกติ แต่หลายครั้งก็ใช้เวลาโหลดเพจนานมาก บางครั้งก็ขึ้น limited/no conectivity เป็นอย่างนี้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้ว รบกวนช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยค่ะ เพราะเป็นอุปสรรคในการทำงานมาก ขอบคุณค่ะ แฟลตเก่า (แฟลตอาจารย์) ทะเลแก้ว
12/02/2557
ดำเนินการแล้ว
24/02/2557 15:02:02
1667
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
11/02/2557
ดำเนินการแล้ว
11/02/2557 15:26:16
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th