- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2556 จำนวน 14 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1460
คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาหน้าจอรีสตาทเอง งานธุรการ เครื่องมีปัญหามา 2 เดือนแล้วค่ะ เป็นแบบนี้ไม่หาย.......รบกวนทางไอที มานำเครืื่องไปดูให้หน่อยนะค่ะ.....สักประมาณวันที่ 7 มีนาคม ก็ได้ค่ะ.... สำนักงานสภาฯ
28/02/2556
ดำเนินการแล้ว
11/03/2556 10:18:32
1459
ให้ลงโปรแกรมประกาศประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ (พิสุทธิ์) 1. ลงโปรแกรมนำประกาศประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2. ช่วยย้ายประกาศร่าง TOR ของงานก่อสร้างอาคารคณะมนุษย์ฯ ไปที่ประกวดราคาให้ด้วย งานพัสดุ
28/02/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:15:36
1458
เครื่องเปิดไม่ติดค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (หัวหน้า)เปิดไม่ติดค่ะ งานคลัง
26/02/2556
ดำเนินการแล้ว
27/02/2556 15:08:17
1457
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หาย จะรบกวนให้ช่วยกู้ข้องมูลให้ครับ ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ตึก ฉ. ห้อง 104
22/02/2556
ดำเนินการแล้ว
07/03/2556 16:26:35
1456
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หาย จะรบกวนให้ช่วยกู้ข้องมูลให้ครับ ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ตึก ฉ. ห้อง 104
22/02/2556
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 12:17:33
1455
เครื่องคอมฯปริ้นงานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานหอพักฯปริ้นงานไม่ได้ค่ะ และบางครั้งก็ปริ้นงานได้ บางครั้งก็ปริ้นไม่ได้ค่ะ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
22/02/2556
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 09:29:17
1454
ต้องการติดตั้ง active license ของ microsoft xp งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาติดตั้ง active license ของ microsoft xp ให้ Note book ของอาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ประมาณ 4 เครื่อง) ด้วยค่ะ ห้อง กอ. 206 และห้องพักรองคณบดี 212
21/02/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 16:08:40
1453
ระบบ internet ระบบเครือข่าย internet บ้านพัก ทะเลแก้ว ไม่แจกเบอร์ ip อะครับ (โซนบ้านพักท่าน อธิการ รศ.ทัศนีย์ ครับ) ขอบคุณครับ บ้านพักทะเลแก้ว
19/02/2556
ดำเนินการแล้ว
21/03/2556 13:18:49
1452
เบอร์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 7230 ห้อง วารสาร อาคารศรีพิบูล ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้ครับ ห้อง วารสาร อาคารศรีพิบูล ชั้น 2
19/02/2556
ดำเนินการแล้ว
24/04/2556 13:41:13
1451
wifi ห้อง ผอ. ใช้งานไม่ไำด้ รบกวนมาติดตั้ง อุปกรณ์(มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ สวจ.) ระบบเครือข่าย wifi ห้อง ผอ. ใช้งานไม่ไำด้ รบกวนมาติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ทาง สวจ. มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอยู่แล้ว 1 ตัว ห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
18/02/2556
ดำเนินการแล้ว
21/02/2556 08:47:02
1450
โทรศัพท์ สายใน คณะวิทยาการจัดการ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน อาคารพระปกเกล้า โดยเฉพาะชั้น 4 ใช้งานไม่ได้คะ ช่วยมาแก้ไขด้วยคะ อาคารพระปกเกล้า
08/02/2556
ดำเนินการแล้ว
01/07/2556 08:58:22
1449
เข้า internet ไม่ได้ งานธุรการ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ เครื่องพี่เอ๋ อรทัย งานพัสดุ
07/02/2556
ดำเนินการแล้ว
07/03/2556 08:49:26
1448
ลำโพงไม่ดัง เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากลำโพงไม่สามารถใช้งานได้ กองบริหารงานบุคคล
07/02/2556
ดำเนินการแล้ว
12/02/2556 13:47:30
1447
ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานระบบอินเตอรืเน็ตไม้ได้ จำนวน 4 เครื่อง ที่กองบริการการศึกษา เนื่องจากขึ้นว่าเบอร์ IP เต็ม รบกวนแก้ไขให้หน่อยค่ะ เพราะต้องเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบการสมัครเีรียนของนักศึกษา กองบริการการศึกษา
05/02/2556
ดำเนินการแล้ว
06/02/2556 14:44:33
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th