- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2555 จำนวน 15 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1178
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 9233 ห้องสำนักงานสภา ใช้ไม่ได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทิปวิชญ์
28/02/2555
ดำเนินการแล้ว
29/02/2555 13:44:43
1177
เครื่องเสีย ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง(คุณนุสรา บ้านใหม่) ติดไวรัส กองบริการการศึกษา
22/02/2555
ดำเนินการแล้ว
23/02/2555 14:30:39
1176
คอมฯมีปัญหา ค้างบ่อย งานธุรการ เปิดงาน save งานจะนานและค้าง ห้องคูปอง
18/02/2555
ดำเนินการแล้ว
20/02/2555 15:42:54
1175
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหา งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
14/02/2555
ดำเนินการแล้ว
20/02/2555 15:42:42
1174
สัญญาณ wifi หลุดทุกครึ่งชั่วโมง ระบบเครือข่าย สัญญาณ wifi psru หลุดทุกครึ่งชั่วโมง การใช้งานไม่ต่อเนื่อง ตรวจสอบให้ด้วยครับ สำนักวิทยบริการฯ
08/02/2555
ดำเนินการแล้ว
20/02/2555 15:49:51
1173
โทรศัพท์ภายในสลับ หมายเลขครับ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในสลับ หมายเลขครับ หน่วยงานภายนอกไม่สามารถ ติดต่อเข้าสถาบันวิจัยได้ หมายเลขของผู้บริหารใช้งานไม่ได้ ทำให้มีปัญหามากกว่าเดิม อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
07/02/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 15:47:21
1172
ลำโพไม่ดัง งานธุรการ ไฟเข้าแต่ไม่มีเสียง หัองพยาบาล
07/02/2555
ดำเนินการแล้ว
10/02/2555 00:53:15
1171
ไดร์ C เต็ม งานธุรการ Rollback Rx ขึ้นตลอด และไดร์ C เต็ม งานพัสดุ
07/02/2555
ดำเนินการแล้ว
10/02/2555 00:53:48
1170
ไวรัสMSN เครื่องคอมพิวเตอร์ ไวรัสMSN ประชาสัมพันธ์
06/02/2555
ดำเนินการแล้ว
06/02/2555 17:34:17
1169
โทรศัพท์ 9801 ใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์ 9801 ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
06/02/2555
ดำเนินการแล้ว
13/02/2555 14:27:55
1168
ความเร็ว internet ระบบเครือข่าย สัญญาณ internet บ้านพัก ช้ามาก ๆ ครับ ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่า แก้ไขแล้วใช่หรือเปล่าครับ บ้านพักทะเลแก้ว
03/02/2555
ดำเนินการแล้ว
07/02/2555 09:31:33
1167
wifi อาคารกฤษณา อาคารสารภี ออกเน็ตไม่ได้ งานธุรการ wifi อาคารสารภี กฤษณา ไม่สามารถออกเน็ตได้ อาคารสารภี กฤษณา
03/02/2555
ดำเนินการแล้ว
20/02/2555 15:50:24
1166
wifi อาคารกฤษณา อาคารสารภี ออกเน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi อาคารสารภี กฤษณา ไม่สามารถออกเน็ตได้ อาคารสารภี กฤษณา
03/02/2555
ดำเนินการแล้ว
07/02/2555 09:26:49
1165
VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 2900 โทรเข้าไม่ได้ครับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
02/02/2555
ดำเนินการแล้ว
03/02/2555 10:58:42
1164
คอมพิวเตอร์ดับบ่อย ๆ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ประจำห้อง DSS ดับบ่อย ๆ เปิดได้สักพักมันก็ดับไปเอง รบกวนมาดูให้ด้วยค่ะ อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 2
01/02/2555
ดำเนินการแล้ว
06/02/2555 17:30:07
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th