- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2553 จำนวน 26 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
535
โทรศัพท์ภายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเสีย เวลาโทรเข้ามาจะเป็นสายไม่ว่าง ทั้งที่ไม่ได้ใช้งานเลย ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
24/02/2553
ดำเนินการแล้ว
26/02/2553 13:20:26
534
รบกวนตรวจสอบ web ระบบเครือข่าย เนื่องจากใช้งานการดูวีดีโอ จาก web http://www.cleverchannel.net/ ไม่ได้ ไม่ทราบเพราะเกิดจากปัญหาอะไร รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ หอพักอาจารย์ ราชพฤกษ์
22/02/2553
ดำเนินการแล้ว
27/02/2553 11:16:47
533
ไวรัสลงเครื่อง จนใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอึดมาก...ติดไวรัส เปิดเครื่องช้ามาก.....ใช้โปรแกรมไมโครซอฟ ไม่ได้เลย...ไม่มีเครื่องใช้ (เครื่องคอมฯน้องตาล) กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
22/02/2553
ดำเนินการแล้ว
23/02/2553 12:59:34
532
internet เล่นไม่ได้ งานธุรการ internet เล่นไม่ได้ ที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (อาคารเกษตรเดิม) เล่นไม่ได้มานานแล้วครับ ศูนย์เรียนรู้
19/02/2553
ดำเนินการแล้ว
27/02/2553 11:20:17
531
เข้า e-mail. psru.ac.th ไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้า e-mail user : lasda pass : rinrada คณะวิทยาการจัดการ
18/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 15:41:15
530
WIFI ระบบเครือข่าย WIFI อาคารแปรรูปอาหาร (ตรงข้ามโรงรถ เยื้องตึก IT) ใช้งานไม่ได้ครับ ขึ้น Limited or no connectivity มาหลายวันแล้วครับ อาคารแปรรูปอาหาร (ตรงข้ามโรงรถ เยื้องตึก IT)
17/02/2553
ดำเนินการแล้ว
25/02/2553 15:32:21
529
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รบกวนทางศูนย์ ประชาสัมพันธ์ ด้วยครับ http://supplychainconf.psru.ac.th/ -
17/02/2553
ดำเนินการแล้ว
20/02/2553 09:27:33
528
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รบกวนทางศูนย์ ประชาสัมพันธ์ ด้วยครับ http://supplychainconf.psru.ac.th/ -
17/02/2553
ดำเนินการแล้ว
20/02/2553 09:27:50
527
Internet ใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลยค่ะ ต้องการใช้ด่วน งานพัสดุ
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:28:26
526
อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย ต้องการใช้ด่วนก็ใช้ไม่ได้ ต้องคีย์ข้อมูลงบประมาณ ส่งให้กับสำนักงบประมาณด่วน จนจะเลยเวลาอยู่แล้ว ถูกทางสำนักงบประมาณต่อว่า งบประมาณที่จัดสรรมาให้ทุกๆปี ทำไมระบบอินเตอร์เน็ตถึงไม่ดีสักที กองนโยบายและแผน
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
25/02/2553 15:28:59
525
internet ใช้งานไม่ได้... งานธุรการ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้..เข้าเว็บภายนอกไม่ได้เลย กองนโยบายและแผน
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:29:10
524
อินเตอร์เน็ตเรียกเว็บภายนอกไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
25/02/2553 15:30:43
523
internet ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
27/02/2553 11:17:31
522
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ใช้ได้แต่วงภายใน ภายนอกวิ่งออกไม่ได้ครับ เกษตร
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:16:01
521
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ตที่ห้องพยาบาลใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องพยาบาล (กองพัฒนานักศึกษา)
15/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:30:37
520
สัญญาณวิทยุรบกวน 2 งานธุรการ ทางคณะฯ ได้แจ้างเรื่อง โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 5206และ 5502 มีสัญญาณวิทยุรบกวน แรงมาก ๆ เลยครับ ขอความกรุณาแก้ไขให้ด้วยครับ และทาง ศูนย์กำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 03/02/2553 10:17:03 ไม่ทราบว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับ เพราะทางศูนย์ต้องติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานเกษตรภาคเหนือนะครับ อาคาร พรรณไม้น้ำ+ศูนย์เรียนรู้(คณะเกษตรเดิม)
14/02/2553
ดำเนินการแล้ว
26/04/2553 08:59:56
519
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 1เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การประมวลผลในการทำงานช้าผิดปกติ โปรแกรมแสกนไวรัสมีปัญหา หอพักทะเลแก้วนิเวศ
10/02/2553
ดำเนินการแล้ว
10/02/2553 17:58:08
518
จะสแกนไวรัสแต่สแกนไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวสแกนที่มาลงให้มันไม่สแกนไวรัสให้ครับรบกวน ช่วยดูให้หน่อยครับ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
10/02/2553
ดำเนินการแล้ว
11/02/2553 13:12:08
517
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ คอมพิวเตอร์มีปัญหาบางครั้งใช้งานไม่ได้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
09/02/2553
ดำเนินการแล้ว
10/02/2553 17:59:52
516
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ คอมพิวเตอร์มีปัญหาบางครั้งใช้งานไม่ได้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
09/02/2553
ดำเนินการแล้ว
10/02/2553 17:59:40
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th