- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มกราคม ปี 2557 จำนวน 17 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1666
เครื่องปริ้นปริ้นไม่ออกรีบมาดเนินการให้ด่วนนะคะ งานธุรการ ปริ้นเอกสารไม่ออก ห้องพยาบาล
30/01/2557
ดำเนินการแล้ว
07/02/2557 09:13:03
1665
ขอเพิ่ม DNS Name เว็บไซต์ ขอ Domain Name SCI.PSRU.AC.TH IP 202.29.80.116 ของ คณะวิทย์ฯ คณะวิทย์ฯ
28/01/2557
ดำเนินการแล้ว
01/02/2557 21:20:58
1664
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
27/01/2557
ดำเนินการแล้ว
28/01/2557 10:32:20
1663
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตและ wifiใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
27/01/2557
ดำเนินการแล้ว
29/01/2557 15:30:26
1662
เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นงานได้ กองบริหารงานบุคคล
24/01/2557
ดำเนินการแล้ว
27/01/2557 10:50:12
1661
อินเตอร็เน็ตใช้งานไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย อินเตอร็เน็ตอาคาร 6 ส่วนวังจันทร์ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้หมายเลข IP อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
17/01/2557
ดำเนินการแล้ว
23/01/2557 09:32:03
1660
เครื่องปริ๊นสเตอร์ งานธุรการ เครื่องปริ๊สเตอร์ในห้องพักอาจารย์ ว.206 มีปัญหา เวลาปริ๊สกระดาษออกมาแล้วมีรอยอยุ่บนกระดาษ ว206 ชั้น2 อาคารเวียงแก้ว
17/01/2557
ดำเนินการแล้ว
20/01/2557 14:01:53
1659
เครื่องปริ้นปริ้นไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่ได้ ห้องพยาบาล
15/01/2557
ดำเนินการแล้ว
22/01/2557 10:24:55
1658
หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดจำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพักนักศึกษา
14/01/2557
ดำเนินการแล้ว
16/01/2557 09:26:41
1657
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ (กล่องพ่วงสายโทรศัพท์เสีย) ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
13/01/2557
ดำเนินการแล้ว
20/01/2557 09:32:17
1656
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ (กล่องพ่วงสายโทรศัพท์เสีย) ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
10/01/2557
ดำเนินการแล้ว
20/01/2557 09:32:34
1655
ระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้านพักอาจารย์ใข้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย เน็ตแถวบ้านพักอาจารย์ (โซนที่หันหน้าบ้านเข้าแปลงมะม่วง) ใช้งานไม่ได้มาเกือบเดือนแล้วค่ะ เคยฝากแจ้งด้วยวาจามาครั้งหนึ่งแล้วค่ะ แต่ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้ รบกวนทาง IT ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะ (ตอนนี้ต้องเร่งส่งงานค้างมหาวิทยาลัยค่ะ 555) บ้านพักอาจารย์ โซนหันหน้าเข้าแปลงมะม่วง บ้านหลังที่ 4 นับจากสนามเทนนิส
09/01/2557
ดำเนินการแล้ว
23/01/2557 09:32:40
1654
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลช้า ให้ตรวจสอบและลงโปรแกรมใหม่ งานพัสดุ
08/01/2557
ดำเนินการแล้ว
13/01/2557 09:18:19
1653
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ว.207 อาคารเวียงแก้ว ชั้น 2 อาคารเวียงแก้ว
08/01/2557
ดำเนินการแล้ว
10/02/2557 09:59:23
1652
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เป้นหน้าจอสีดำและมีข้อความขึ้นว่า DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/01/2557
ดำเนินการแล้ว
22/01/2557 10:24:23
1651
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้ว เครื่องรีสตาร์ทเอง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
06/01/2557
ดำเนินการแล้ว
12/01/2557 16:17:25
1650
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ กองบริหารงานบุคคล
03/01/2557
ดำเนินการแล้ว
03/01/2557 09:20:36
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th