- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มกราคม ปี 2556 จำนวน 22 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1446
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ IT กรุณาช่วยลงโปรแกรม antivirus ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องพักอาจารย์ จำนวน 4 เครื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ
31/01/2556
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 11:18:12
1445
โทรศัพท์ห้อง คณบดี อาคาร 4 เทคโนอุตฯ ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้อง คณบดี อาคาร 4 เทคโนอุตฯ ไม่มีสัญญาณ ห้อง คณบดี อาคาร 4 เทคโนอุตฯ
31/01/2556
ดำเนินการแล้ว
14/05/2556 07:32:37
1444
website ของกองพัฒนานักศึกษา ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ เว็บไซต์ website ของกองพัฒนานักศึกษา http://saf.psru.ac.th/ ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
30/01/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:16:20
1443
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านคณบดี ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ ต้องการลง windows เครื่ีอง MacBook Air โดยแบ่ง Partition โทร นัดเวลา ก่อนได้หรือเปล่าครับ 08-1971-6554 (หรือ 0896444015 อดิศักดิ์) ขอบคุณมากครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
28/01/2556
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 11:08:54
1442
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
26/01/2556
ดำเนินการแล้ว
29/01/2556 10:02:13
1441
เว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้ เพราะอะไรคะ ช่วยแก้ไข หรือบอกหน่อยได้ไหม???? อาคารคณะวิทยาการจัดการ
26/01/2556
ดำเนินการแล้ว
29/01/2556 10:06:00
1440
อินเทอร์เน็ตมีปัญหาค่ะ เว็บไซต์ อินเทอร์เน้ตเครื่องพี่บุด มีปัญหาค่ะ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
23/01/2556
ดำเนินการแล้ว
24/01/2556 10:39:46
1439
อินเตอร์เน็ตอาคาร5เทคโนฯอุตใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วค่ะ อาคาร5คณะเทคโน
22/01/2556
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 11:40:59
1438
อินเตอร์เน็ตอาคาร5เทคโนฯอุตใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วค่ะ อาคาร5คณะเทคโน
22/01/2556
ดำเนินการแล้ว
29/01/2556 09:50:46
1437
เบอร์สายในของอาคารเวียงแก้วใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์โทรศัทพ์ สายในของอาคารเวียงแก้ว ไม่มีสัญญาณ อาคารเวียงแก้ว
18/01/2556
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 08:51:39
1436
ใช้อินเตอร์ไม่ได้ค้า ระบบเครือข่าย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป 201 ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้คะ เนื่องจากทางศูนย์ IT Fix port ไว้ คิดว่า Port น่าจะเสียนะคะ ช่วยมาดูให้หน่อยค้า อาจารย์เขาสอนกันไม่ได้คะ อาคารพระปกเกล้า
18/01/2556
ดำเนินการแล้ว
29/01/2556 09:53:34
1435
ลงโปรแกรม windows ใหม่ งานธุรการ โปรแกรม windows มีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนบาร์โค้ดได้ โครงการให้บริการสระว่ายน้ำ
17/01/2556
ดำเนินการแล้ว
23/01/2556 16:23:06
1434
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ หมายเลข 1300 ไม่สามารถใช้งานได้ และสายใน ของสำนักงานคณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์ ก็ไม่สามารถใช้งานได้ หมายเลข 1000 อาคารการศึกษาพิเศษ
17/01/2556
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 11:09:19
1433
โปรแกรม windows มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม windows มีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นเตอร์ได้ ห้อง ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
15/01/2556
ดำเนินการแล้ว
22/02/2556 13:20:26
1432
คอมพิวเตอร์ติดไวรัสใช้งานไม่ได้ 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม้ได้ เนื่องจากติดไวรัส กองบริการการศึกษา
11/01/2556
ดำเนินการแล้ว
15/01/2556 11:21:54
1431
อินเตอร์ไม่สามารถออกภายนอกได้ งานธุรการ อินเตอร์ไม่สามารถออกภายนอกได้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11/01/2556
ดำเนินการแล้ว
29/01/2556 10:05:20
1430
โทรศัพท์ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน เบอร์ 7200 โทรออกได้ แต่โทรเข้ามีสัญญาณ แต่ไม่ได้ยินเสียง อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
10/01/2556
ดำเนินการแล้ว
19/02/2556 10:36:50
1429
ลงโปรแกรม Adobe เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ ลงโปรแกรม adobe photo flash กองบริการการศึกษา
08/01/2556
ดำเนินการแล้ว
08/01/2556 12:46:16
1428
ไม่สามรถเปิดโปรแกรม Adobe Reader ได้ งานบริการ โปรแกรม Adobe Reader ไม่สามารถเปิดได้จากเว็ปไวต์แต่ถ้าจากเอกสารที่ไม่ใช่จากหน้าเวปเปิดได้ กองกลาง สนอ.
08/01/2556
ดำเนินการแล้ว
09/01/2556 13:58:02
1427
link ผลการพิจารณาทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2555 ในหน้าเว็บ มรพส.ผิดค่ะ เว็บไซต์ link ผลการพิจารณาทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2555 ในหน้าเว็บ มรพส.ผิดค่ะ (ส่ง ไฟล์ที่ถูกให้ในเมล์พี่เอ็ด เรียบร้อยแล้วค่ะ) งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
04/01/2556
ดำเนินการแล้ว
19/07/2556 09:09:31
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th