- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มกราคม ปี 2553 จำนวน 23 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
509
ใช้งาน internet ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งาน internet ไม่ได้ งานทุน กองพัฒนานักศึกษา หลังใหม่
30/01/2553
ดำเนินการแล้ว
30/01/2553 10:31:01
508
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบ internet และโทรศัพท์ภายใน ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบ internet และโทรศัพท์ภายใน ห้องกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา หลังใหม่ ห้องกิจกรรม กองพัฒนาฯ ตึกใหม่ ชั้น 1
29/01/2553
ดำเนินการแล้ว
03/02/2553 10:07:03
507
ใช้งาน internet ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งาน internet ไม่ได้ ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนา ตึกใหม่
29/01/2553
ดำเนินการแล้ว
30/01/2553 10:37:39
506
ไม่มีโปรแกรม nero เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีโปรแกรม nero และเปิด adobe flash player ไม่ได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
28/01/2553
ดำเนินการแล้ว
29/01/2553 11:25:36
505
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ป.201 เครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนป.201 ไม่สามารถใช้งานได้ คณะวิทยาการจัดการ
27/01/2553
ดำเนินการแล้ว
29/01/2553 11:26:00
504
โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ระบบโทรศัพท์ VOIP เสียไม่สามารถติดต่อได้ คณะวิทยาการจัดการ
26/01/2553
ดำเนินการแล้ว
27/01/2553 09:58:15
503
เครื่องมีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องช้ามาก เวียงแก้ว
26/01/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2553 15:36:24
502
my computer หาย งานธุรการ my computer หายไป รบกวนช่วยมาดูให้ด้วยค่ะ ห้องพยาบาล
25/01/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2553 15:38:32
501
เครื่องคอม boot ไม่ผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง computer boot ไม่ผ่าน มีข้อความ windows can not start because \windows\system32\config\system is missing or corrupt งานคลัง
25/01/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2553 15:37:47
500
internet+โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว
21/01/2553
ดำเนินการแล้ว
27/01/2553 10:00:30
499
โทรออกไม่ได้แต่รับสายได้ หมายเลขภายใน 9980 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ของศูนย์หนังสือฯโทรออกไม่ได้แต่รับสายได้ หมายเลขภายใน 9980 ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
18/01/2553 15:11:07
498
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบ wifi ระบบเครือข่าย ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ วันที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 8.30 - 16.30น. จัดประชุมนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
01/02/2553 11:26:19
497
อินเทอร์เน็ต ใช้ไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ต ใช้ไม่ได้ ห้องพยาบาล
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:19:38
496
Access Point อาคารแปรรูปอาหารเสีย ระบบเครือข่าย Access Point อาคารแปรรูปอาหาร เสีย ไม่สามารถใช้งาน PSRU WIFI ได้ครับ อาคารแปรรูปอาหาร (เยื้องตึก IT หน้าโรงรถ)
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:27:43
495
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาน งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ขอบคุณค่ะ ห้องสำนักงานคณบดี เบอร์ 4001
15/01/2553
ดำเนินการแล้ว
18/01/2553 11:18:40
494
อินเทอร์เน็ต เข้าไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ต เข้าไม่ได้ ห้องพยาบาล
14/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:22:54
493
โทรศัทพ์เบอร์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP สามารถรับสายเข้าได้ แต่ไม่สามารถโทรออกได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
13/01/2553
ดำเนินการแล้ว
18/01/2553 09:05:22
492
internet ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ internet ใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
13/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:23:56
491
เปิดคอมไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมไม่ได้ขึ้นหน้าจอสีดำๆ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
12/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:25:08
490
โทรศัพท์สายในไม่สามารใช้งานได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในของห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ เบอร์ 4001 ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
07/01/2553
ดำเนินการแล้ว
08/01/2553 09:34:51
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th