- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มกราคม ปี 2552 จำนวน 27 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
179
โทรศัพท์ สายในหมายเลข (318) ไม่มีสัญญาณ ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ค โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกได้ ห้อง วท.105 อาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29/01/2552
ดำเนินการแล้ว
03/02/2552 10:00:42
178
คอมพิวเตอร์เสีย งานธุรการ โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ และเปิดไม่ติด 1 เครื่อง การศึกษาพิเศษ
28/01/2552
ดำเนินการแล้ว
04/02/2552 09:24:56
177
อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ งานบริการ อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ ห้องพยาบาล
26/01/2552
ดำเนินการแล้ว
27/01/2552 10:19:49
176
ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เนตไร้สายหอพักทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 4 ระบบเครือข่าย สัญญาอินเตอร์เนตไร้สายหอพักทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 4 ใช้การไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงด่วนค่ะ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ หอพักทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 4
26/01/2552
ดำเนินการแล้ว
03/02/2552 10:15:36
175
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ window ใช้งานไม่ได้ต้องลงใหม่ ห้องสาขาภาษญี่ปุ่น
26/01/2552
ดำเนินการแล้ว
27/01/2552 09:46:45
174
โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ งานธุรการ โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ กองบริหารงานบุคคล
26/01/2552
ดำเนินการแล้ว
26/01/2552 10:07:54
173
เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
26/01/2552
ดำเนินการแล้ว
26/01/2552 10:08:03
172
WiFi ใช้ไม่ได้คะ ระบบเครือข่าย WiFi PSRU คณะวิทยาการจัดการได้สัญญาแต่ใช้ไม่ได้คะ เป็นมาประมาณ 1 อาทิตย์แล้ว อาคารพระปกเกล้า
25/01/2552
ดำเนินการแล้ว
18/02/2552 09:20:43
171
โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุสแกนไวรัสไม่ได้คะ งานธุรการ NOD 32 หมดอายุใช้งานไม่ได้ งานการเงิน
24/01/2552
ดำเนินการแล้ว
26/01/2552 10:08:17
170
เครื่องคอมเปิดไม่ได้ งานธุรการ จากปัญหาที่แจ้งไปในรายการ 168 กับ 163 ตอนนี้เครื่องเปิดไม่ได้แล้ว จำเป็นต้องใช้งานด่วน งานประชุมและพิธีการ
23/01/2552
ดำเนินการแล้ว
23/01/2552 10:28:37
169
เครื่องคอมเปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จากปัญหาที่แจ้งไปในรายการ 168 กับ 163 ตอนนี้เครื่องเปิดไม่ได้แล้ว จำเป็นต้องใช้งานด่วน งานประชุมและพิธีการ
23/01/2552
ดำเนินการแล้ว
23/01/2552 10:28:31
168
ทำการ Disk Defragmenter ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยมาตรวจสอบให้หน่อยคะว่าทำไม่เครื่องคอมทำการทำการ Disk Defragmenter ไม่ได้ รวมถึงปัญหาที่ได้แจ้งไปในรายการที่ 163 ด้วยคะ งานประชุมและพิธีการ
22/01/2552
ดำเนินการแล้ว
23/01/2552 10:29:35
167
WiFi PSRU ไม่สามารรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย WiFi PSRU ไม่สามารรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ สาเหตุน่าจะมาจาก มีอุปกรณ์บ้างตัวไม่ทำงาน(หน้าหน้า สนง.ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศว109)น่าจะชำรุด ช่วยมาตรวจสอบหน่อยครับเหตุเกิดจากอะไร ศูนย์วิทยาศาสตร์
22/01/2552
ดำเนินการแล้ว
23/01/2552 16:31:29
166
ใช้เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย มีเครื่องหมาย ! (สีเหลือง) ขึ้นที่รูปคอมขวามือข้างล่างจอคอมนะค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร และใช้เน็ตไม่ได้ค่ะ จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ
20/01/2552
ดำเนินการแล้ว
06/02/2552 10:59:12
165
ลงประกาศสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม เว็บไซต์ ลงประกาศสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม (กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์) -
19/01/2552
ดำเนินการแล้ว
19/01/2552 15:23:47
164
ปรับเปลี่ยนข้อมูล คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เว็บไซต์ ปรับเปลี่ยนข้อมูล คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกคน (งานประชุมฯ ขอความอนุเคราะห์) -
19/01/2552
ดำเนินการแล้ว
19/01/2552 15:22:05
163
เครื่องคอมมีการเตือนเป็นเครื่องหมาย ! เครื่องคอมพิวเตอร์ มีข้อความเตือน ! ตรงแถบเมนูทางด้านขวามือ โดยมีข้อความว่า Windows-Virtual Memory Minimum Too Low ... เป็นการบ่งบอกความหมายว่าเครื่องจะเป็นอะไรหรือป่าวคะ งานประชุมและพิธีการ
19/01/2552
ดำเนินการแล้ว
23/01/2552 16:30:18
162
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เป็นโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 739 ที่ ห้องคอมคณะครุศาสตร์ อาคาร 6 ส่วนวังจันทน์
18/01/2552
ดำเนินการแล้ว
03/02/2552 10:01:35
161
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ปริ้นงานก็ไม่ได้ รบกวนมาดูเครื่องหน่อยค่ะเพราะจำเป็นต้องทำงานบนอินเตอร์เน็ต สำนักงานหอพักนักศึกษา
16/01/2552
ดำเนินการแล้ว
19/01/2552 09:57:23
160
เข้าดูข้อมูลในไฟล์ไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตได้แต่ไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้โดยเฉพาะเว็บซ์ของมหาลัย งานตรวจสอบภายใน
14/01/2552
ดำเนินการแล้ว
14/01/2552 14:37:21
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th