- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

   
สรุปรายงานประจำปี 2557
 
ประจำเดือน
รอดำเนินการ
กำลังดำเนินการ
ดำเนินการแล้ว
ทั้งหมด
มกราคม
0
0
17
17
กุมภาพันธ์
0
0
7
7
มีนาคม
0
0
14
14
เมษายน
0
0
11
11
พฤษภาคม
0
0
13
13
มิถุนายน
0
0
20
20
กรกฎาคม
0
0
21
21
สิงหาคม
0
0
15
15
กันยายน
0
0
10
10
ตุลาคม
0
0
7
7
พฤศจิกายน
0
0
15
15
ธันวาคม
0
0
7
7
รวม
0
0
157
157
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th