- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

   
สรุปรายงานประจำปี 2554
 
ประจำเดือน
รอดำเนินการ
กำลังดำเนินการ
ดำเนินการแล้ว
ทั้งหมด
มกราคม
0
0
18
18
กุมภาพันธ์
0
0
34
34
มีนาคม
0
0
22
22
เมษายน
0
0
17
17
พฤษภาคม
0
0
18
18
มิถุนายน
0
0
54
54
กรกฎาคม
0
0
28
28
สิงหาคม
0
0
34
34
กันยายน
0
0
37
37
ตุลาคม
0
0
18
18
พฤศจิกายน
0
0
40
40
ธันวาคม
0
0
18
18
รวม
0
0
338
338
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th