- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไม่สามารถพิมพ์ผ่านปริ้นเตอร์ได้ เหมือนมันมองไม่เห็นเครื่องปริ้นท์ทั้งที่ลงโปรแกรมแล้ว
สถานที่:
ชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
1300
ผู้แจ้ง:
นางสาววชิรญาณ์ ไมลา
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
28/07/2554 15:32:55
บันทึกการดำเนินการ:
วินโดวส์มีปัญหา
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/07/2554 10:21:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th