- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เรียกเว็บหน่วยงานไม่ได้ครับ
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ตอนนี้ไม่สามารถเรียกเว็บหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ครับ แต่เว็บมหาวิทยาลัย และเว็บที่มี server เป็นของตนเองเข้าได้ครับ
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9250
ผู้แจ้ง:
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
21/07/2554 10:01:09
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/07/2554 10:34:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th