- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet มีปัญหา เข้าหน้าเว็บสถาบันวิจัยไม่ได้ครับ บ่ายนี้มีตรวจประกันคุณภาพ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
internet มีปัญหา เข้าหน้าเว็บสถาบันวิจัยไม่ได้ครับ เข้าหน้าเว็บสถาบันวิจัยแล้วขึ้น ERROR The requested URL could not be retrieved บ่ายนี้มีตรวจประกันคุณภาพด้วยครับ
สถานที่:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7200
ผู้แจ้ง:
นายสามารถ เน่าบู่
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
20/07/2554 11:39:34
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/07/2554 14:58:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th