- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ไม่มีติด
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายหมายเลข 4223 ในห้องพักอาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องศว.404 ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4208
ผู้แจ้ง:
นางสาววันเพ็ญ ตรงต่อกิจ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
ศูนย์วิทยาศาสตร์
วันที่:
19/07/2554 15:16:21
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/08/2554 13:15:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th