- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Net ช้ามาก และ มาๆ ขาดๆ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
3 วันมานี้เน็ทช้า และปัญหาที่มีตลอดก็เรื่อง สัญญาณ มาๆ ขาด ๆ หายๆ
สถานที่:
สาขา คอมพิวเตอร์ ชั้น 4
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
409
ผู้แจ้ง:
นาย ธนพล เลิศลักษมี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
08/07/2554 13:38:16
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/07/2554 10:01:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th