- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิด CPU ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
CPU เปิดไม่ได้ หน้าจอเปิดได้ปกติ(เป็นเครื่องแชร์ปริ้นด้วยค่ะ ไม่สามารถปริ้นงานเครื่องอื่นได้เลยค่ะ
สถานที่:
สำนักงานหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267005
ผู้แจ้ง:
นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
หอพักนักศึกษา
วันที่:
30/06/2554 12:51:22
บันทึกการดำเนินการ:
Power supply เสีย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน+พี่บิ๊กไอที
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/07/2554 10:44:30
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th