- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
MySQL ล่มอีกแล้วครับ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
MySQL ล่มอีกแล้วครับ รบกวนแก้ไขด้วยครับ ช่วงนี้เสียบ่อยมากครับ อยากรบกวนให้เร่งหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามาจากไหนและแก้ไขให้ถูกจุดนะครับ
สถานที่:
เครือข่าย PSRU
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5000
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
29/06/2554 13:13:50
บันทึกการดำเนินการ:
เรียนอาจารย์ คงศักดิ์ ศรีแก้ว เนื่องจาก Server ดังกล่าวที่ทางคณะweb ได้นำมาฝากที่ pibul23.psru.ac.th เป็น server ที่ใช้งานร่วมกันคณะและหน่วยงานอื่น ฉะนั้นเมื่อเอา lms มาใส่จึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้เพราะ Server แต่ตัวถูกออกแบบใช้ในมาแต่ละภาระกิจที่ไม่เหมือกัน มหาวิทยาลัยได้จัดทำ Server สำหรับ lms ไว้คอยบริการอยู่แล้วครับสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ ที่คุณพิสุทธิ์ ธิแก้ว หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 9900 ต่อ 205
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/07/2554 10:10:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th