- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
MySQL ล่ม
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
MySQL ล่มครับ รบกวนดูให้ด้วยครับ ระบบ e-learning ของ คทก. แจ้งว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ http://kaset.psru.ac.th/lms
สถานที่:
คทก.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5000
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
27/06/2554 23:13:06
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/06/2554 11:02:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th