- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปัญหาเวลาในการใช้ iPASSPORT
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ทำไมปัญหานี้เกิดบ่อยมาก ๆ เรื่อง เวลา ใช้งานไม่ถึง 10 นาทีเลย ก็ให้เขา iPASSPORT ใหม่ทำให้การทำงานในระบบต้องเริ่มต้นใหม่ โดยเฉพาะระบบ GFMIS ขอความกรุณาแก้ปัญหาในกรณีแบบนี้หน่อยนะค่ะ จะขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267056
ผู้แจ้ง:
นางสาวเพ็ญศรี คำกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
18/10/2551 15:04:21
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากการทำของระบบ iPPASSPORT จะตัดการทำงานทุกๆ 5 นาทีเมื่อไม่มีการใช้งานจึงควรทำงานอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่ต้องให้ตัดทุกๆ 5 นาทีเพราะเป็นการป้องกันบุคคลอื่นเข้ามาใช้งานเครื่อง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/10/2551 09:21:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th