- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ระบเครือข่ายใช้งานไม่ได้ ออกภายนอกไม่ได้ ออกได้ก็ช้ามากๆๆๆ ทำไมต้องเป็นทุกวันด้วยครับแล้วจะทำงานกันได้ไหม พัฒนา Application ภายในก็ Upload/Download File ไม่ได้เลยถ้าจะบริหารจัดการ Bandwidth แบบนี้ก็ปิดไปไม่ต้องให้ใช้ก็ได้นะครับ
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055282792
ผู้แจ้ง:
นายวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
20/06/2554 10:36:05
บันทึกการดำเนินการ:
เรื่องการใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยได้ ทางศูนย์ IT ได้มีการแจ้งลงข่าวศรีพิบูลไปให้ทราบแล้วก่อนหน้านี้ แต่เดี๋ยวจะเข้าไปตรวจเช็คที่คณะให้อีกครั้งหนึ่ง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/06/2554 11:03:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th