- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
VOIP
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ชั้น4 ตึก IT ไม่สมารถใช้งาน VOIP ได้เลย
สถานที่:
ชั้น4 ตึก IT สาขา คอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
409
ผู้แจ้ง:
นาย ธนพล เลิศลักษมี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
08/06/2554 09:21:45
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/06/2554 08:53:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th