- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายใน
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์เบอร์ภายใน เบอร์ 409 ไม่มีสัญญาณ ลองไปวัดกระแสที่ตู้พักแล้วไม่มี
สถานที่:
สาขาคอมพิวเตอร์ ชั้น4 ตึก IT
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0821713674
ผู้แจ้ง:
นาย ธนพล เลิศลักษมี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
06/06/2554 10:20:17
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/08/2554 09:37:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th