- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet ที่หอดุษฎีโดมและหอนันทนิเวศน์ใช้งานไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
internet ที่หอดุษฎีโดมและหอนันทนิเวศน์ใช้งานไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้หน่อยนะคะ เพราะต้องใช้งานด่วนค่ะ
สถานที่:
หอดุษฎีโดม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0866954293
ผู้แจ้ง:
นางสาวปัทมา เจ๊ะมะหมัด
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
30/05/2554 13:20:11
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไขจุดเชื่อมต่อบริเวณตึก 4 ชั้น 3 แล้ว และทดสอบแล้ว สามารถใช้งานได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/06/2554 16:39:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th