- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
รบกวนเปลี่ยนแปลง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จากเดิม 13.00 น. เป็น 15.30 น. นะครับ ช่วยเอาขึ้นหน่อยนะ นศ.โทรมากันตรึม.......
สถานที่:
กองบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9115
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
28/04/2554 13:20:07
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแก้ไขแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/05/2554 17:17:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th