- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ wireless และ VOIP
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
1. ระบบ Wireless ITชั้น4 ไม่มีสัญญาณ 2. ระบบ VOIP ITชั้น 4 ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณไม่สามารถโทรออกได้เลย
สถานที่:
ชั้น4 ตึก IT
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
409
ผู้แจ้ง:
นาย ธนพล เลิศลักษมี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
26/04/2554 08:31:02
บันทึกการดำเนินการ:
กำลังเปลี่ยนอุปกรณ์และเพิ่มจุดบริการ voip wifi
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/06/2554 09:21:57
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th