- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้....แจ้งไปนานแล้วแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ...ขอรบกวนด้วยนะคะ
สถานที่:
วท.105 อาคารวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0845797808
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุพัตรา เอี่ยมนาค
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
04/03/2554 14:30:17
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการตรวจเช็คและใช้ได้แล้วแต่ด้วยเนื่องจากคู่สายที่ใช้อยู่ในอาคารมีสภาพที่เก่าอาำำจชำรุดอาจเกิดปัญหาได้อีก และช่วยกรุณาแจ้งเบอร์โทรภายในที่เสียด้วยครับ การดำเนินการของการแก้ไข ถ้าผู้แจ้งเบอร์โทรภายในมา การแก้ไขเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คทางระบบโดยการรีโหมดเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์ใช้งานได้ปกติก็จะดำเนินการเช็คที่คู่สา่ยและเนื่องด้วยสายภายในอาคารบางจุดเก่าและชำรุดก็จะแจ้งให้ฝ่ายข่ายสายมาดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ในกรณีนี้อาจจะดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้แจ้งปัญหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบต้องขออภัยและจะดำเนินการแำก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ นายชนิศวรา ชูสนิท
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/06/2554 09:21:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th