- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม หลังฝนตกเป็นต้นมาที่แฟลตเก่าอาจารย์ไม่สามารถต่ออินเตอร์เนตได้เลยค่ะ รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยค่ะ
สถานที่:
แฟลตเก่าอาจารย์ ทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9510658
ผู้แจ้ง:
นางสาวรำไพ โกฎสืบ
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
04/03/2554 12:44:51
บันทึกการดำเนินการ:
สายขาด
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/03/2554 11:35:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th