- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณwilessของทางสระว่ายน้ำ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เนื่องจากผู้จัดการสระว่ายน้ำเปลี่ยนห้องทำงานใหม่จึงใคร่ขอความกรุณาขอเจ้าหน้าที่ย้ายจุดสัญญาณwilessของทางสระว่ายน้ำ
สถานที่:
อาคารสระว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0829442246
ผู้แจ้ง:
หยกฟ้า ขำปลื้มจิต
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
15/02/2554 15:54:54
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/03/2554 08:44:50
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th