- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าเว็บไซน์งานตรวจสอบภายในไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
จากที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้ว ยังเข้าเว็บไซน์ของหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ได้ แต่เข้าดูจากข้างนอกมหาลัยฯ เข้าได้ รบกวนหน่อยนะคะ
สถานที่:
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9212
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุกัลยา อินทะเสน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
10/02/2554 09:58:10
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/02/2554 08:56:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th