- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องเข้า windows ไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดเครื่องแล้ว หน้าจอแจ้งว่าให้ลงวินโดวส์ใหม่
สถานที่:
งานคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9126
ผู้แจ้ง:
นายพรพฤทธฺ์ พรมพุก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
02/11/2553 14:21:26
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/11/2553 11:11:46
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th