- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แฟลตอาจารย์ออกเว็บข้างนอกไม่ได้ค่ะ เข้าได้แต่เว็บม.
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เข้าเว็บภายนอกไม่ได้เลยค่ะ เน็ตค่อนข้างช้ามาก
สถานที่:
แฟลตอาจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นางสาวธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
01/10/2553 09:07:46
บันทึกการดำเนินการ:
link internet ของผู้ให้บริการ uninet เสีย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/10/2553 11:09:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th