- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ โดยใช้สัญญาณ wireless
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เนื่องจาก wireless ไม่มีสัญญาณ มา 2 เดือนกว่าๆ แล้ว
สถานที่:
หน้าลิฟท์ชั้น 2 อาคารมหาวชิราลงกรณ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
2001
ผู้แจ้ง:
นายสัญญา ปานแย้ม
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
30/09/2553 09:16:04
บันทึกการดำเนินการ:
เดินสายใหม่แล้ว รอติดตั้ง Access Point
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/12/2553 15:03:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th