- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet หลุดบ่อยมาก connect เข้าก็ยากมาก
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ช่วงนี้อินเตอร์เนตหลุดบ่อยมากค่ะ connect ก็ยาก บอก่า cable unplugged ตลอด พอ connect ได้ ใช้ไปสักพักก็หลุด ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะ เริ่มเป็นตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ค่ะ
สถานที่:
แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9510658
ผู้แจ้ง:
นางสาวรำไพ โกฎสืบ
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
13/09/2553 19:34:22
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการตรวจสอบบริเวณจุดเชื่อมต่อแล้ว อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/09/2553 23:22:50
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th