- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาน Wireless (default)หลุดบ่อยมากจนใช่งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สัญญาน Wireless (default)หลุดบ่อยมากจนใช่งานไม่ได้
สถานที่:
อาคารสระว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0845069150
ผู้แจ้ง:
นาย อนิรุทธ์ ชัยเสวก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
04/09/2553 09:07:20
บันทึกการดำเนินการ:
เปลียนอุปกรณ์ link
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/09/2553 10:40:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th