- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณ Wireless(default)มีสัญญาณแต่ใช่การไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สัญญาณ Wireless(default)มีสัญญาณแต่ใช่การไม่ได้
สถานที่:
อาคารสระว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0845069159
ผู้แจ้ง:
นาย อนิรุทธ์ ชัยเสวก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
28/08/2553 09:37:01
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์ G.SHDSL ขัดข้องรอเปลี่ยน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/08/2553 20:33:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th