- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
สายโทรศัพท์ภายในชั้น 2 ห้องอาจารย์รวมขัดข้อง รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ
สถานที่:
ตึกพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-257103
ผู้แจ้ง:
นางมาริน จันทรวงค์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
27/08/2553 10:43:20
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/08/2553 11:05:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th