- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อาคารสระว่ายน้ำต้องการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อาคารสระว่ายน้ำต้องการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เมื่อหลายเดือนก่อนเคยขอติดตั้งแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่มีงบ ตอนนี้มีเหลือแล้วจึงรบกวนพี่จากศูนย์คอม อีกครั้งนะครับ
สถานที่:
อาคารสะว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0845069159
ผู้แจ้ง:
นาย อนิรุทธ์ ชัยเสวก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
24/08/2553 15:30:29
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้งพร้อมใช้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/09/2553 13:26:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th