- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์เสีย เนื่องจากรับสายไม่ได้ เเต่มีคนโทรเข้ามาเเจ้งว่า โทรไปไม่มีคนรับสาย เเต่สัญญาณภายในไม่ด้ง เเละไม่สามารถโทรออกข้างนอกได้ รับสายก็ไม่ได้ คนโทรเข้ามาไม่มีเสียงสัญญาณใดๆ โทรออกไม่ได้ รับสายไม่ได้ ช่วยเเก้ปัญหาให้ทีค่ะ เพราะเป็นสายนอกนักศึกษาเเละอาจารย์จะติดต่อเบอร์นี้บ่อยค่ะ
สถานที่:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
083-6257740
ผู้แจ้ง:
น.ส.ธรรมสาคร รุ่งนิมิตร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
วันที่:
22/08/2553 10:48:05
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการประสานผู้ดูแลข่ายสายนอกแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/08/2553 11:35:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th