- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไวเล็ตที่ตึกมนุษย์ศาสตร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบ iPassport
รายละเอียด:
ไม่สามารถเชื่อมต่อไวเล็ตกับโน๊ตบุ๊กได้ เป็นมา 2 อาทิตย์แล้วค่ะ
สถานที่:
อาคาร ม.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267021
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุเมธี แย้มกลีบ
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
20/08/2553 18:42:53
บันทึกการดำเนินการ:
Wifi Dlink ตัวเก่า ข้างธนาคาร เสียไม่สามารใช้งานได้(ถอดไฟใว้ ) ให้ใช้งานตัวใหม่แทน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/08/2553 15:24:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th