- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ และก็เปิดงานค้างนานมาก จำนวน 2 เครื่อง
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้และเวลาเปิดเครื่องช้ามากเลยค่ะ
สถานที่:
งานคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267059
ผู้แจ้ง:
น.ส.นิตยา แสงสว่าง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
18/08/2553 10:51:15
บันทึกการดำเนินการ:
Anti Virus ขึ้นฟ้องตลอด เนื่องจากลงหลายตัว ได้แนะนำให้ใช้ตัวเดียว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี,นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/08/2553 11:48:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th