- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
iptv
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ไม่ทราบว่าระบบ iptv ของทางศูนย์ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ อยู่หรือไม่ เนื่องจากภายหลังการปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บของ iptv แล้ว ยังไม่สามารถใช้บริการนี้ได้อีกเลย
สถานที่:
กองคลัง อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9122
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
05/08/2553 11:59:17
บันทึกการดำเนินการ:
program windows ไม่ update , ทำการ update ie
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/08/2553 14:09:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th