- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณwirelessที่ติดตั้งที่สระว่ายน้ำใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สัญญาณwirelessที่ติดตั้งที่สระว่ายน้ำใช้การไม่ได้ มีสัญญาณแต่ไม่สามารถใช้ได้
สถานที่:
อาคารสระว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0845069159
ผู้แจ้ง:
นาย อนิรุทธ์ ชัยเสวก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สระว่ายนำ
วันที่:
23/07/2553 09:01:52
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/07/2553 10:18:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th