- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ข้อมูลงานในคอมหายบางส่วน
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เปิดคอมฯ แล้วปรากฏว่าไดร์ฟ E F G ที่เก็บข้อมูลงานหายไป เหลือแต่ C กับ D ทำให้งานทั้งหมดหายไป ไม่สามารถแก้ไขได้ รบกวนส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการด้วยค่ะ
สถานที่:
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
1300
ผู้แจ้ง:
น.ส.อรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
การศึกษาพิเศษ
วันที่:
14/07/2553 11:48:12
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/07/2553 14:46:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th