- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าเว็บ กรมบัญชีกลางไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เข้าดูเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลางไม่ได้ รอโหลดนานมาก แต่ก็ไม่ได้ จากการสอบถามข้างนอกมหาลัยเรา เขาเข้าดูได้นะคะ อยากทราบว่าเป็นที่เครื่องหรือเปล่าคะ เพราะต้องใช้เว็บของกรมบัญชีกลางบ่อยคะเกี่ยวกับเรื่องงาน ต้องติดตามข่าวสารและก็ระเบียบ เข้าดูไม่ได้มาประมาณ 4 วันแล้วคะ
สถานที่:
ตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9212
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุกัลยา อินทะเสน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
01/07/2553 14:37:49
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแก้การเข้าใช้งานจาก ระบบ ipassport เนื่องจากการเข้าใช้งานต้องระบุ port ปลายทาง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/07/2553 09:35:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th