- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมขึ้นหน้าจอสีดำ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เซ็ทภาพหน้าจอไว้จะมีภาพปรากฏแค่ 5 นาทีแล้วจะเปลี่ยนเป็นจอดำ มุมจอจะขึ้นหน้าต่าง Genuine ตลอด และโปรแกรมword กับ excel หาย ค่ะ
สถานที่:
สระว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0819538736
ผู้แจ้ง:
หยกฟ้า ขำปลื้มจิต
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สระว่ายนำ
วันที่:
30/06/2553 10:23:07
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแจ้งประกัน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/06/2553 15:24:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th