- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรมใหม่
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
1. ลง windows xp โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ 2. ช่วย format ใหม่ทั้งเครื่องคะ และเเบ่งพาดิชั่น ให้ด้วยนะคะ (ช่วยก๊อปงานทั้งหมดให้ด้วยคะ)
สถานที่:
งานการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267059
ผู้แจ้ง:
นางศิริรัตน์ วาทมธุรส
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
29/06/2553 11:42:32
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/06/2553 13:37:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th